PROTECTIA MUNCII IN MOLDOVA - SERVICII DE PROTECTIA MUNCII

SERVICII UNITARE DE PROTECȚIA MUNCII

Efectuăm următoarele servicii de protecția muncii:

 1. Elaborăm instrucțiunea instruirii-introductiv generale de Securitate și Sănătate în Munca;
 2. Instruim lucrătorii la instruirea introductiv-generală;
 3. Întocmim fişe personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu semnarea ulterioară a lucrătorilor la finisarea instruirii;
 4. Elaborăm instrucțiunea privind acordarea primului ajutor medical accidentatului;
 5. Instruim lucrătorii la acordarea primului ajutor medical accidentatului;
 6. Elaborăm instrucțiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
 7. Instruim lucrătorii la conferirea I grupe calificative de electrosecuritate;
 8. Elaborăm instrucțiunea pentru apărarea împotriva incendiilor;
 9. Instruim lucrătorii la apărarea împotriva incendiilor;
 10. Elaborăm instrucțiuni de securitate și sănătate în munca pentru toate funcțiile, conform statelor de personal din întreprindere;
 11. Elaborăm evaluarea riscurilor profesionale cu întocmirea ulterioară a fişelor de evaluare;
 12. Întocmim planul de protecţie şi prevenire cu propunerea măsurilor pentru înlăturarea riscurilor depistate în cadrul evaluării riscurilor;
 13. Întocmim Registrele:
  • de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă;
  • pentru acordarea echipamentului individual de protectie lucrătorilor;
  • de evidenţă a instruirilor de securitate electrică la I grupă;
  • de evidenţă a instruirilor  privind apărarea împotriva incendiilor

Prețul serviciilor se stabilește de la 3000 lei cu modificarea acestuia în dependență de:

 1. specificul activității întreprinderii;
 2. numărul de angajați;
 3. numărul de funcţii.

Prestăm serviciile în raza Municipiului Chişinău. Este posibilă prestarea serviciilor şi în raioanele Republicii Moldova (Soroca, Bălţi, Cahul) cu condiţia că beneficiarul de servicii de Securitate şi Sănătate în Muncă va organiza deplasarea noastră la locul de muncă.


Abonați-vă la anunțurile privind cursurile de securitate a muncii.
Introduceți adresa de email

Distribuie aceasta pagina pe:


Date de contact:

"ACTIVITĂȚI SSM" SRL

Anatolii Gavrilțo-Specialist Securitate și Sănătate în Muncă

mob: 068307760;

mob: 079988185;

mob: 068624410;

mob: 060600998;

e-mail: protectiamuncii18@gmail.com

site: www.protectiamuncii.name

blog: www.serviciiprotectiamuncii.md

Protecția Muncii pe Viber

Potectia Muncii pe WhatsApp