PROTECTIA MUNCII IN MOLDOVA - seminar resurse umane

Seminar privind relațiile de muncă

La data de 06.12.2019 va avea loc seminar privind legislația muncii cu tematica: "Legislația muncii. Cadrul legal și aplicarea practică."

Costul seminarului - 780 lei/persoană.

Costul include materialele didactice, prînzul, pauza de cafea.

Subiectele abordate în cadrul seminarului:

  1. Încetarea contractului individual de muncă.
  2. Demisia angajatului.
  3. Concedierea angajatului.
  4. Regulamentul intern al unității.
  5. Procedura aplicării sancțiuunii disciplinare. Studii de caz.
  6. Răspunderea materială a angajatului.

Formatori la seminar:

  1. Stăvilă Dumitru - Director în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii;
  2. Ghețu Alexandru - Șef direcție politici în domeniul raporturilor de muncă - Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Seminarul este destinat contabililor, specialiștilor RU, directorilor, juriștilorși altor persoane care recrutează persoane în cîmpul muncii și perfectează documente de angajare.

Menționăm că în conformitate cu art.91-94 din Codul Muncii, angajatorul este obligat să respecte cerințele de protecție ale datelor personale ale salariaților.

Pentru înscrierea la seminar rugăm să completați ancheta de mai jos.

În scurt timp, pe emailul indicat în anchetă veți primi confirmarea privind înscrierea la seminar și rechizitele spre plată.

Email * Denumirea companiei *
Nume / Prenume * Funcția *
Telefon de contact * Perioada cursului / limba *


Date de contact:

"ACTIVITĂȚI SSM" SRL

Anatolii Gavrilțo-Specialist Securitate și Sănătate în Muncă

mob: 068307760;

mob: 079988185;

mob: 068624410;

mob: 060600998;

e-mail: protectiamuncii18@gmail.com

site: www.protectiamuncii.name

blog: www.serviciiprotectiamuncii.md

Protecția Muncii pe Viber

Potectia Muncii pe WhatsApp