PROTECTIA MUNCII IN MOLDOVA - Seminar protectie date cu caracter personal

SEMINAR PRIVIND
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimate angajator !

Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă organizează seminare privind protecția datelor cu carcater personal.

Costul participării la seminar - 600 lei/persoană.

Seminarele au loc în incinta Inspectoratului de Stat al Muncii din or.Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4, cab.419 conform graficului stabilit.

Formatori la seminar sunt invitate persoane din cadrul Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Chișinău.

Seminarul este destinat contabililor, specialiștilor RU, directorilor, juriștilor etc.

Pentru înscriere la seminar completați ancheta de mai jos alegând data seminarului și efectuați plata de 600 lei conform contului de plată.

COMPLETEAZĂ ANCHETA

După completarea anchetei rugăm să apelați 068307760 pentru a confirma înscrierea.

Menționăm că în conformitate cu art.91-94 din Codul Muncii, angajatorul este obligat să respecte cerințele de protecție ale datelor personale ale salariaților.

De asemenea conform H.G.1123 din 14.12.2010 - privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, deținătorii de date cu caracter personal sunt obligați să respecte careva cerințe cu privire la colectarea, stocarea, prelucrarea și păstrarea acestora.

Menționăm că conform art. 741 din Codul Contravențional - nerespectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea lor în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Abonați-vă la știri și anunțuri privind protecția muncii.
Introduceți adresa de emailDistribuie aceasta pagina pe:Date de contact:

"ACTIVITĂȚI SSM" SRL

Anatolii Gavrilțo-Specialist Securitate și Sănătate în Muncă

mob: 068307760;

mob: 079988185;

mob: 068624410;

mob: 060600998;

e-mail: protectiamuncii18@gmail.com

site: www.protectiamuncii.name

blog: www.serviciiprotectiamuncii.md

Protecția Muncii pe Viber

Potectia Muncii pe WhatsApp