PROTECTIA MUNCII IN MOLDOVA - INSTRUCTIUNI PROTECTIA MUNCII 14

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 1. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician pentru probleme de muncă
 2. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician pentru rețele de calculatoare
 3. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces
 4. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor
 5. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
 6. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor
 7. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician pentru suportul tehnic al rețelelor
 8. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician petrolist chimie industrială
 9. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician planificare
 10. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician prelucrare informaţie de zbor
 11. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician prelucrări mecanice
 12. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician prestaţii vehicule
 13. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician programare, lansare, urmărire a producţiei
 14. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician proiectant
 15. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician proiectant electronică
 16. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician proiectant energetician/electrician
 17. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician proiectant în construcţii
 18. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician proiectant în industria materialelor de construcţii
 19. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician proiectant în reconstrucţia ecologică
 20. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician proiectant mecanic
 21. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician proiectant transporturi şi comunicaţii
 22. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician protecţia mediului (tehnician ecolog)
 23. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)
 24. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician protezist
 25. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician protezist-ortezist
 26. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician radioelectronist
 27. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician radiolocaţii
 28. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician radionavigaţie, radiolocaţie şi telecomunicaţii
 29. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician reclame (decorator)
 30. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician reglementări/omologări oficiale
 31. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician resurse umane
 32. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician reţele de telecomunicaţii
 33. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician sanitar
 34. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician securitate aeriană
 35. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician securitatea şi sănătatea în muncă (lucrător desemnat)
 36. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician selecţia animalelor
 37. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician service garanții auto
 38. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician serviciu de aerodrom
 39. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician silvic-cercetare
 40. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician standardizare
 41. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician staţii de emisie radio-TV
 42. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician staţii radiorelee şi satelit
 43. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician sudură
 44. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician supraveghetor
 45. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician taxator
 46. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician tehnolog
 47. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician tehnolog mecanic
 48. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician topograf de mine
 49. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician topometrist
 50. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician transporturi, poştă şi telecomunicaţii
 51. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician veterinar
 52. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician-operator la roboți industriali
 53. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnician-operator radio
 54. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnolog
 55. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnolog alimentaţie publică
 56. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnolog principal (în alte ramuri)
 57. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnolog principal (în industrie)
 58. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnolog principal de proiect
 59. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnoredactor
 60. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tehnoredactor
 61. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Telebanker
 62. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Telefaxist
 63. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Telefonist
 64. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Telegrafist (teleimprimatorist)
 65. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Telegrafist-șef
 66. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Telemarketolog
 67. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Teleoperator financiar-bancar
 68. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Teletipist
 69. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Telexist
 70. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tencuitor
 71. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Teolog
 72. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Terapeut în terapii complementare
 73. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Terminolog
 74. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Termist
 75. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Termist la instalaţiile cu curent de înaltă frecvenţă
 76. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Termist la prelucrarea prin răcire
 77. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Termist-tratamentist laminate şi ţevi
 78. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Termist-tratamentist plăci fibrolemnoase
 79. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Termofinisor articole de galanterie textilă
 80. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Termofinisor blănuri
 81. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Termofinisor confecţii
 82. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Termofinisor fibre
 83. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Termoimprimator
 84. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Termotehnician
 85. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Timonier
 86. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tinichigiu
 87. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tinichigiu de şantier
 88. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tinichigiu în construcţii
 89. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tinichigiu industrial
 90. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tinichigiu sisteme de ventilație
 91. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipăritor diagrame
 92. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipăritor hîrtie milimetrică
 93. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipăritor imprimate metalografice
 94. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipăritor la automatul de imprimat-decupat
 95. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipăritor la subtitrare
 96. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipăritor tipar “Braille”
 97. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipăritor tipar adînc
 98. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipăritor tipar cu şabloane
 99. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipăritor tipar flexografic
 100. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipăritor tipar înalt
 101. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipăritor tipar metalografic
 102. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipăritor tipar plat
 103. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipăritor-imprimator
 104. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipograf print digital şi offset
 105. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipograf turnător la maşinile de turnat text
 106. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tipograf-tipăritor
 107. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Titrator
 108. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Titrator-șef
 109. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tîmplar
 110. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tîmplar carosier
 111. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tîmplar în construcţii
 112. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tîmplar la executarea decoraţiilor
 113. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tîmplar la executarea şi repararea pieselor şi subansamblurilor pentru instrumente muzicale
 114. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tîmplar mecanic la croit şi dimensionat
 115. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tîmplar mecanic la frezat şi găurit
 116. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tîmplar mecanic la şlefuit
 117. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tîmplar mecanic la strunjit
 118. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tîmplar, mobilă
 119. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tîmplar restaurator
 120. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tîmplar universal
 121. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tocilar
 122. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tocilar carcase
 123. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tocilar cuțite de tuns
 124. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Topitor
 125. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Topitor aliaje tipografie
 126. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Topitor la topirea superficială a sticlei
 127. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Topitor metal şi aliaje
 128. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Topitor sticlă
 129. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Topitor zguri sintetice
 130. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Topitor-turnător aliaje de precizie
 131. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Topograf
 132. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Topograf de mină
 133. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Topograf de mină principal (în construcţii)
 134. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Topograf de mină principal (în industrie)
 135. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Toxicolog
 136. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tractorist
 137. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tractorist portuar
 138. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tractorist-maşinist în producţia agricolă
 139. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Traducător (studii medii)
 140. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Traducător (studii superioare)
 141. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Traducător dactilolog
 142. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Traducător literatură tehnică
 143. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Traforator manual lemn
 144. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Translator
 145. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Translator emisie
 146. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Transportor
 147. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Transportor în turnătorii
 148. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Transportor materiale de susţinere în mine
 149. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Transportorist
 150. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Transpunător forme de tipar adînc
 151. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Transpunător modele şi desene
 152. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Transvazator
 153. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Trapezist
 154. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Trasator
 155. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Trasator piese din lemn
 156. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Trasator piese şi materiale
 157. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tratamentist electrochimic
 158. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Trăgător
 159. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Trăgător
 160. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Trăgător încălţăminte (pe calapod)
 161. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Trăgător sîrmă
 162. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Trăgător, şlefuitor, gradator nivele
 163. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Trezorier (studii superioare)
 164. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tricoter manual
 165. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tricoteză articole textile de galanterie
 166. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tricoteză articole tricotate, pînză
 167. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Trimis
 168. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Trolist
 169. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Tunsător păr (puf, scamă)
 170. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător
 171. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător amestec de polimerizare în forme
 172. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător articole din hîrtie turnate
 173. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător compaunzi
 174. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător de metale neferoase
 175. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător formator
 176. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător forme de ipsos
 177. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător la maşini de turnat sub presiune
 178. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător masă de sticlă
 179. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător mase plastice
 180. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător metal
 181. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător metale şi aliaje
 182. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător modelor
 183. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător ornamentalist
 184. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător oţel
 185. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător produse ceramice
 186. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător şarjă
 187. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător sirop
 188. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător soluţii sterile
 189. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Turnător sticlă
 190. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Ţesător
 191. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Ţesător covoare
 192. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Ţesătoare covoare
 193. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Ţesător manual
 194. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Ucenic
 195. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Umezitor materie primă
 196. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Umezitor tutun materie primă
 197. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Umplutor articole
 198. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Umplutor butelii
 199. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Umplutor legume
 200. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Ungător
 201. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Urbanist
 202. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Urzitor
 203. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Uscător
 204. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Uscător
 205. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Uscător articole
 206. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Uscător articole abrazive
 207. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Uscător hîrtie, carton, fibră şi articole din acestea
 208. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Uscător în industria chimică
 209. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Uscător la maşina de fabricat hîrtie (carton)
 210. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Uscător lactoză
 211. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Uscător materie primă şi materiale
 212. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Uscător produse alimentare
 213. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Uscător tablă
 214. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Uscător tutun
 215. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Uscător-deshidrator legume, fructe
 216. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Uşier
 217. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vafelar
 218. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vagonetar
 219. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Valet
 220. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Valorificator subproduse
 221. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vatalier
 222. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Văcar
 223. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vălţuitor
 224. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vălţuitor sticlă
 225. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Veghetor încărcare-descărcare
 226. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Verificator bani
 227. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Verificator documente expediţie
 228. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Verificator valori
 229. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicar
 230. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Viceconsul
 231. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicedirector al Serviciului de Informaţii şi Securitate
 232. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Viceguvernator al Băncii Naţionale
 233. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Viceministru
 234. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte al Academiei de Științe
 235. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte al Adunării Populare a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia
 236. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale
 237. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte al Comisiei Electorale Centrale
 238. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale a Pieței Financiare
 239. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Integritate
 240. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia
 241. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte al Consiliului Concurenței
 242. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
 243. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte al Curţii de Conturi
 244. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie
 245. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte al Judecătoriei Comerciale de Circumscripție
 246. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte al Judecătoriei Militare
 247. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte al Parlamentului
 248. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte asociaţie patronală
 249. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte Comisie permanentă a Parlamentului
 250. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte concern
 251. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte al Curții de Apel
 252. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte de judecătorie
 253. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte organizaţie politică
 254. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepreşedinte organizaţie sindicală
 255. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vicepretor
 256. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Viceprimar (oraş, sat, comună)
 257. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Viceprimar general al municipiului Chişinău
 258. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Viceprimar municipiu
 259. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Viceprim-ministru
 260. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vidanjor-curăţitor canale
 261. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vidator
 262. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Video-jockey
 263. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Videojurnalist
 264. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Videojurnalist (studii medii)
 265. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Videotecar
 266. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vinificator-pivnicer
 267. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Virusolog
 268. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Viticultor
 269. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Viticultor-vinificator
 270. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vitralist
 271. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vizitiu
 272. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vînător animale nesupravegheate
 273. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vînzător
 274. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vînzător ambulant
 275. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vînzător ambulant de produse alimentare
 276. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vînzător ambulant de produse nealimentare
 277. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vînzător de bilete
 278. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vînzător de ziare
 279. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vînzător în case de comenzi
 280. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vînzător la domiciliul clientului pe bază de comandă
 281. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vînzător la stațiile de alimentare cu combustibil
 282. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vînzător prin internet
 283. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vînzător produse alimentare
 284. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vînzător produse nealimentare
 285. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vopsitor
 286. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vopsitor
 287. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vopsitor
 288. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vopsitor aparate şi piese
 289. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vopsitor articole
 290. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vopsitor articole din sticloplast
 291. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vopsitor articole metalice
 292. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vopsitor auto
 293. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vopsitor blănuri, blănuri de oaie
 294. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vopsitor carton şi fibră
 295. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vopsitor îmbrăcăminte din blană
 296. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vopsitor industrial
 297. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vopsitor lemn
 298. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vraci
 299. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vulcanizator
 300. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Vulcanizator forme de tipar
 301. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Webmaster
 302. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Zeţar
 303. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Ziarist
 304. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Zidar (cuptorar) de serviciu
 305. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Zidar coşuri industriale din beton armat
 306. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Zidar coşuri industriale din cărămidă
 307. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Zidar restaurator
 308. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Zincuitor la cald
 309. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Zoolaborant la crescătoria de animale pentru laborator
 310. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Zoolog
 311. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Zootehnician
 312. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Zootehnician secţie (complex, sector agricol, firmă)
 313. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Zootehnician-şef
 314. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Zugrav
 315. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Zugrav la finisarea decoraţiilor

Date de contact:

"ACTIVITĂȚI SSM" SRL

Anatolii Gavrilțo-Specialist Securitate și Sănătate în Muncă

mob: 068307760;

mob: 079988185;

mob: 068624410;

mob: 060600998;

e-mail: protectiamuncii18@gmail.com

site: www.protectiamuncii.name

blog: www.serviciiprotectiamuncii.md

Protecția Muncii pe Viber

Potectia Muncii pe WhatsApp