PROTECTIA MUNCII IN MOLDOVA - INSTRUCTIUNI PROTECTIA MUNCII 6

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 1. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Dozimetrist
 2. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Drenor canalist
 3. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Dresor
 4. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Dulgher
 5. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Dulgher restaurator
 6. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Eboşor conectoare electrice
 7. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Echilibrator piese şi ansambluri
 8. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Ecolog
 9. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Econoamă
 10. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Economist
 11. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Economist bancă
 12. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Economist centru de calcul (centru de calcul şi informaţie)
 13. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Economist contracte şi reclamaţii
 14. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Economist demograf
 15. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Economist desfacere
 16. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Economist evidenţă contabilă şi analiza activităţii economice
 17. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Economist finanţe
 18. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Economist muncă
 19. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Economist șef
 20. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Ecranator filoane, conductori şi cabluri
 21. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Editor coordonator programe TV
 22. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Editor imagine
 23. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Editor RTV
 24. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Editorialist
 25. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Educator (alte instituții)
 26. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Educator în învăţămîntul preşcolar
 27. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Educator în învătămîntul primar
 28. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Educator în învătămîntul secundar profesional
 29. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Educator în sistemul învăţămîntului special
 30. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Educator la cămin
 31. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Educator puericultor
 32. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician auto
 33. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician constructor instalator aparatură de măsură şi control
 34. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune
 35. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician constructor montator aparataj şi cabluri de medie şi înaltă tensiune
 36. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician de întreţinere în construcţii
 37. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician de mină
 38. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician depanator utilaje calcul
 39. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician echipamente electrice şi energetice
 40. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician exploatare reţele electrice
 41. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician iluminare filmare
 42. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician iluminare scenă
 43. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician în construcţii
 44. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician macara
 45. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician montare şi reparaţii aparataj electric de protecţie, relee, automatizare
 46. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician montare şi reparaţii cabluri electrice subterane
 47. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene
 48. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician montator de instalaţii automatizate
 49. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport
 50. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician naval
 51. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician rural
 52. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician secţie
 53. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician sector
 54. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician şef
 55. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reţele electrice
 56. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician-electronist auto
 57. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician-montator baterii de acumulatori
 58. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician-montator cablator
 59. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician-montator circuite secundare
 60. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician-montator instalaţii de distribuţie
 61. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician-montator maşini electrice
 62. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician-montator reţele de cabluri
 63. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician-montator reţele de iluminat
 64. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician-montator reţele de putere şi electroutilaje
 65. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician-montator sisteme de semnalizare, centralizare și blocare în transportul feroviar
 66. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrician-montator-reglor
 67. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrocopietor
 68. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrodist
 69. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrodist acumulatori şi elemente galvanice fără lamele
 70. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electroerozionist
 71. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrofotograf
 72. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrogazosudor
 73. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrogazosudor-montator
 74. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrolizor
 75. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrolustruitor
 76. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic
 77. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic
 78. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic ascensoare
 79. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic auto
 80. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic automatizări şi telecomunicaţii
 81. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic construcţii linii de telecomunicaţii şi instalări de echipament abonat
 82. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic de teren
 83. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic de vas
 84. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic echipament poştal
 85. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic electroalimentare
 86. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic instalaţii de ridicat
 87. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic la încercarea şi repararea echipamentului electric
 88. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic la repararea şi întreţinerea aparatelor optice medicale
 89. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic la repararea şi întreţinerea aparaturii electronice medicale
 90. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic la repararea şi întreţinerea maşinilor de calcul
 91. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic la repararea şi întreţinerea utilajelor medicale
 92. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic la repararea şi întreţinerea utilajelor medicale cu raze Roentgen
 93. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic la sistemele tehnice de iluminat şi sistemele de asigurare a zborurilor
 94. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic maşini şi echipamente electrice
 95. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic mijloace de automatică şi aparate la utilaje tehnologice
 96. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic radio-radioficare
 97. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic reparator obiecte de uz casnic
 98. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic reţele cabluri
 99. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic reţele linii
 100. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic sector
 101. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic semnalizare, centralizare, blocare
 102. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic sisteme de radio
 103. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic staţie pompare apă-canal
 104. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic superior-căpitan
 105. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic superior-comandant
 106. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic telecomunicaţii
 107. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic telegrafie, telefonie
 108. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic televiziune (radioteleviziune)
 109. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromecanic utilaje frigorifice şi comercial
 110. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor canalizaţii de telecomunicaţii
 111. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor construcţii de linie pentru comunicaţia telefonică şi radioficare
 112. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor echipament radio de staţie
 113. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor echipament staţie de televiziune
 114. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor echipament staţii de radiocomunicaţie prin relee
 115. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor echipament staţii de radioficare
 116. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor în formație de întreținere operativă a instalațiilor electrice
 117. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la comutarea operativă în reţele de distribuţie
 118. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la deservirea dispozitivelor de transformare
 119. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la deservirea substaţiilor
 120. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la deservirea utilajelor electrice de la centralele electrice
 121. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la exploatarea contoarelor electrice
 122. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la exploatarea reţelelor de distribuţie
 123. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la încercare şi măsurare
 124. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la întreţinerea instalaţiilor electrice
 125. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la montarea liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune şi reţelelor de contact
 126. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la repararea aparaturii de protecţie prin relee şi automaticii
 127. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la repararea comutatoarelor secundare şi cuplajelor
 128. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la repararea înfăşurărilor şi izolaţiilor utilajelor electrice
 129. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la repararea liniilor electrice aeriene
 130. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice
 131. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la repararea şi montarea liniilor de cablu
 132. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la staţiile de emisie-recepţie prin sateliţi artificiali
 133. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor la supravegherea traseelor reţelelor de cablu
 134. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor panouri principale de comandă a centralelor electrice
 135. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor protecţie prin relee
 136. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor reţele de contact
 137. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor sisteme de pază şi semnalizare a incendiilor
 138. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor substaţie (electrică) de tracţiune
 139. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electromontor utilaje de dispecerat şi teleautomatică
 140. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electronist
 141. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electronist depanator utilaje calcul
 142. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electronist şef
 143. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electronist telecomunicaţii
 144. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electroradionavigator
 145. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrosudor foi şi benzi
 146. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrosudor la maşinile automate şi semiautomate
 147. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrosudor la sudarea manuală
 148. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Electrouscător cabluri
 149. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Emailator
 150. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Emailator
 151. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Energetician
 152. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Energetician nod hidrotehnic
 153. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Energetician sector
 154. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Energetician şef (în agricultură, silvicultură, vînătoare, pescuit)
 155. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Energetician şef (în alte ramuri)
 156. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Energetician şef (în industrie)
 157. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Energetician şef (în transporturi, telecomunicaţii, aprovizionarea tehnico-materială)
 158. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Entomolog
 159. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Epidemiolog
 160. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Episcop
 161. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Epizootolog
 162. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Ergoterapeut
 163. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Estimator licitaţii
 164. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Estimator proprietate intelectuală
 165. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Etnograf
 166. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Evacuator
 167. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Evaluator
 168. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Evaluator asigurări
 169. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Evaluator de competenţe profesionale
 170. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Evaluator proiecte
 171. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Evaluator riscuri profesionale și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă (studii superioare tehnice)
 172. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Evaluator şi auditor de mediu
 173. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Evaluator tehnic daune auto
 174. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Evaluator/auditor riscuri profesionale (studii superioare tehnice)
 175. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Examinator fiole cu soluţii injectabile
 176. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Executant diapozitive
 177. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Executant lucrări de prezentare artistică
 178. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Executor bancar
 179. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Executor judecătoresc
 180. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Executor judecătoresc stagiar
 181. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Exhaustor cutii de conserve
 182. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expeditor
 183. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expeditor documente de tren
 184. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expeditor internaţional
 185. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expeditor presă
 186. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expeditor transportarea încărcăturilor
 187. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert
 188. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert achiziţii publice
 189. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert actuar
 190. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert analiza factorilor condiţiilor de muncă
 191. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert arhitect
 192. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert chimist
 193. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert completarea fondului muzeal şi expoziţional
 194. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert contabil verificator
 195. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert contractare activităţi investiţionale
 196. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert ecolog
 197. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert economist în comerţ şi marketing
 198. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert economist în management
 199. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert elaborare documentaţii tehnice de montaj
 200. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert evaluări proprietate intelectuală
 201. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert evaluator de active financiare
 202. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert evaluator de bunuri mobile
 203. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert evaluator de întreprinderi
 204. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert evaluator de proprietăţi imobiliare
 205. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert financiar-bancar
 206. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert inginer ameliorator
 207. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert inginer construcţii
 208. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert inginer horticol
 209. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert inginer silvic
 210. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert inginer textile, pielărie
 211. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert în certificare
 212. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă
 213. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert în monitorizarea comportării construcţiilor
 214. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert în viticultură și oenologie
 215. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert judiciar
 216. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert medic
 217. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert poligraf
 218. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert prevenire - reducere riscuri tehnologice
 219. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert probleme economice externe
 220. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert tehnic
 221. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert zootehnician
 222. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert/evaluator de competențe profesionale
 223. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert/specialist în metrologie
 224. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Expert/specialist standardizare
 225. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Extractor
 226. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Extractor articole de porţelan, faianţă şi ceramică
 227. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Extractor benzi la vitezometre locomotive
 228. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Extractor camere vulcanizate (din anvelope)
 229. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Extractor celuloză, hîrtie, carton şi articole din acestea
 230. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Extractor înveliş de plumb de pe furtunuri
 231. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Extractor produse
 232. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Extractor-ambalator articole din porţelan, faianţă şi ceramică
 233. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Extractorist în chimie
 234. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Extractor-puitor de semifabricate şi articole gata
 235. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Extractor-puitor în producţia de lianţi şi materiale pentru pereţi
 236. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Extrudor
 237. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fabricator
 238. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Facturist
 239. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Faianţar
 240. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Farmacist
 241. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Farmacist de specialitate
 242. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Farmacist diriginte
 243. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Farmacist inferior
 244. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Farmacist rezident
 245. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Farmacist şef secţie
 246. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Farmacolog
 247. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fasonator calapoade
 248. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fasonator mecanic (cherestea)
 249. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fasonator piese şi construcţii din beton armat
 250. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fasonator produse ceramice
 251. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fasonator produse textile
 252. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Faţetător inserţii pentru bijuterii şi obiecte de artă
 253. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fazanier
 254. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Felcer
 255. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Felcer laborant
 256. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Felcer protezist
 257. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Felcer veterinar
 258. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Felcer veterinar laborant
 259. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Femeie de serviciu
 260. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fermentator oțet
 261. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fermier în horticultură și pepinierie
 262. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fermier producător de producţie destinată consumului propriu
 263. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fermier specializat în creşterea animalelor
 264. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fermier specializat în creşterea diferitelor culturi agricole
 265. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fermier specializat în creșterea și prelucrarea producției de origine animală
 266. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fermier specializat în creșterea și prelucrarea producției de origine vegetală
 267. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fermier specializat în culturi vegetale şi crescător de animale
 268. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fibrator
 269. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fierar betonist
 270. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fierar/potcovar
 271. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fierbător
 272. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fierbător
 273. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fierbător bitum
 274. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fierbător produse şi materii prime alimentare
 275. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fierbător siropuri, sucuri, extracte
 276. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Figurant
 277. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Filator
 278. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Filator corzi pentru piane
 279. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Filmotecar
 280. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Filolog
 281. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Filozof
 282. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Finisor
 283. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Finisor acoperăminte pentru cap
 284. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Finisor articole (de curelărie şi harnaşamente)
 285. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Finisor articole (profesii generale în industria uşoară)
 286. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Finisor articole din lemn
 287. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Finisor articole refractare
 288. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Finisor articole suflate
 289. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Finisor artisitic produse gata
 290. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Finisor fibre (industria inului)
 291. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Finisor fibre (producţia galanteriei textile)
 292. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Finisor materiale de cinematografie
 293. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Finisor materiale şi articole finite
 294. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Finisor piese din beton armat
 295. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Finisor terasamente
 296. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Finisor ţesături
 297. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fixator strune
 298. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fizician
 299. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fiziokinetoterapeut
 300. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru Fiziolog

Date de contact:

"ACTIVITĂȚI SSM" SRL

Anatolii Gavrilțo-Specialist Securitate și Sănătate în Muncă

mob: 068307760;

mob: 068624410;

mob: 079988185;

mob: 060600998;

e-mail: protectiamuncii18@gmail.com

www.protectiamuncii.biz

Protecția Muncii pe Viber

Potectia Muncii pe WhatsApp


Date de contact:

"ACTIVITĂȚI SSM" SRL

Anatolii Gavrilțo-Specialist Securitate și Sănătate în Muncă

mob: 068307760;

mob: 079988185;

mob: 068624410;

mob: 060600998;

e-mail: protectiamuncii18@gmail.com

site: www.protectiamuncii.name

blog: www.serviciiprotectiamuncii.md

Protecția Muncii pe Viber

Potectia Muncii pe WhatsApp