PROTECTIA MUNCII IN MOLDOVA - Curs Nivelul 1 SSM
curs securitatea muncii nivelul 1

CURS PROTECȚIA MUNCII DE NIVELUL 1

Stimate angajator !

Vă comunicăm că Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă, organizează curs privind protecția muncii de nivelul 1 (8 ore), obligatoriu conform art.17 pct.7 din Legea SSM Nr.186 din 10.07.2008 pentru:

 1. conducători de unităţi (directori, administratori, etc);
 2. conducători ai locurilor de muncă (șefi secții, șefi de sectoare, șefi de departamente, etc);
 3. specialişti;
 4. lucrători desemnaţi;
 5. reprezentanţi ai lucrătorilor.

Prețul de participare – 600 lei/persoana.

Locul desfășurării cursului: în Incinta Inspectoratului de Stat al Muncii din or.Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et.4 cab.419.

Conținutul cursului corespunde crințelor anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului 95 din 05.02.2009 și anume:

 1. Actele normative de securitate şi sănătate în muncă.
 2. Răspunderea pentru încălcarea actelor normative de securitate şi sănătate în muncă.
 3. Noţiuni generale despre factorii de risc profesional.
 4. Noţiuni generale despre evaluarea riscurilor profesionale.
 5. Acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă.
 6. Durata cursului de instruire este de 8 ore.

La absolvirea cursului veți cunoaște:

 1. Care sunt documentele obligatorii privind securitatea muncii la întreprindere;
 2. Care sunt instruirile care trebuie să le urmeze un salariat;
 3. Care este răspunderea angajatorului pentru încălcarea legislației muncii, etc.

La finalul cursului se eliberează certificatul respectiv care este valabil 3 ani conform legislației.

Recomandăm directorilor:

 1. să depisteze toți conducătorii locurilor de muncă;
 2. să stabileasca acestora, atributii de protectie a muncii conform ordinului;
 3. să delegheze persoanele sus menționate la cursul de nivelul 1 de securitate și sănătate în muncă.

Pentru înscrierea la curs completați ancheta de mai jos alegînd data cursului respectiv și efectuați plata conform contului de mai jos.

COMPLETEAZA ANCHETA


Abonați-vă la anunțurile privind cursurile de securitate a muncii.
Introduceți adresa de email

Distribuie aceasta pagina pe:


Date de contact:

"ACTIVITĂȚI SSM" SRL

Anatolii Gavrilțo-Specialist Securitate și Sănătate în Muncă

mob: 068307760;

mob: 079988185;

mob: 068624410;

mob: 060600998;

e-mail: protectiamuncii18@gmail.com

site: www.protectiamuncii.name

blog: www.serviciiprotectiamuncii.md

Protecția Muncii pe Viber

Potectia Muncii pe WhatsApp