PROTECTIA MUNCII IN MOLDOVA - ACTELE OBLIGATORII PENTRU INTREPRINDERI AGRICOLE
ssm agricultura - 068307760

Actele obligatorii privind protecția muncii la întreprinderile din domeniul agriculturii

Stimate Angajator !

Conform legislației muncii, fiecare director este obligat să dețină un set de acte privind securitatea și sănătatea în muncă la întreprinderea sa.

Vedeți mai jos principalele acte obligatorii privind protecția muncii la întreprinderile din domeniul agriculturii:

 1. Evaluarea riscurilor profesionale la întreprindere care va cuprinde:
  1. Ordin despre numirea comisiei de evaluare a riscurilor;
  2. Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;
  3. Grila de evaluare a riscurilor combinaţie între gravitatea consecinţelor şi probabilitatea producerii lor;
  4. Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul administrativ (director, contabil etc);
  5. Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru muncitor în agricultura;
  6. Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru tractorist/mecanizator;
  7. Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru paznic;
  8. Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru conducător auto;
  9. Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru depozitar;
  10. Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;
  11. Anexă privind semnăturile angajaților precum ca aceștia au fost instruiți și informați despre riscurile de la locul de munca.
 2. Planul anual de protecție și prevenire care va cuprinde:
  1. Ordin cu privire la aprobarea planului de protecţie şi prevenire;
  2. Planul anual de protectie și prevenire.
 3. Instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă pentru funcții, lucrări, utilaje, echipamente:
  1. Lista instrucțiunilor ce urmează a fi elaborate în cadrul întreprinderii
  2. Ordin cu privire la elaborarea și aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă;
  3. Instrucţiune instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă;
  4. Instrucţiune pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului;
  5. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă privind apărarea împotriva incendiilor;
  6. Instrucţiune pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
  7. Instructiune de indatoriri functionale în domeniul securitatii si sanatatii muncii pentru personalul administrativ de conducere, ingineresc-tehnic, slujbaş;
  8. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru contabil-șef, contabil;
  9. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru director;
  10. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru personal de programare și operatori de video terminale (lucru la calculator);
  11. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru femeie de serviciu;
  12. Instrucţiune de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru specialist resurse umane;
  13. Instrucţiune de îndatoriri funcţionale a specialiştilor serviciului de securitate şi sănătate în muncă;
  14. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru activitate de birou;
  15. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la aparatele de multiplicat;
  16. Instrucţiune de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorului direct a locului de muncă;
  17. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mecanic;
  18. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru conducător auto;
  19. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrător în cîmp;
  20. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la platforma agricolă;
  21. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări în pomicultură;
  22. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru tractorist;
  23. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru agronom;
  24. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru deservirea aragazului;
  25. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru deservirea frigiderului;
  26. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările cu instrumentele electrificate;
  27. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări cu combinatoarele, cultivatoarele, frezele şi maşinile de modelat solul;
  28. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru paznic;
  29. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru indeplinirea lucrarilor de incarcare-descarcare;
  30. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrari de cosit manual si mecanizat;
  31. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru electrician;
  32. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări cu plugul balansier pentru desfundat;
  33. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru motostivuitor;
  34. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru șef depozit;
  35. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrători la linia de asamblare;
  36. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru cu instrumente manuale;
  37. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru în viticultură;
  38. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru plivirea manuală a legumelor;
  39. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru sudor electric;
  40. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru sudor cu gaze;
  41. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări cu produsele fitosanitare;
  42. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru reparatia mașinilor agricole;
  43. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări la compresor;
  44. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări de irigație;
  45. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări de recoltare a porumbului;
  46. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări manuale în agricultură;
  47. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru transport în agricultură;
  48. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru transportarea apei cu cisterna;
  49. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu transpaleta manuală;
  50. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru circulaţia pe teritoriul întreprinderii şi pe drumurile publice;
  51. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrarilor cu stropitoarea pentru tractor;
  52. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu distribuitorul de îngrăşăminte;
  53. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă privind acțiunile angajatului în cazul producerii unui cutremur de pămînt;
  54. Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă.
 4. Planul de açtiuni ale angajatilor în caz de pericol grav și imediat care va cuprinde:
  1. Ordin cu privire la aprobarea planului de acţiuni în caz de pericol grav şi imediat;
  2. Planul de acţiuni ale angajaților în caz de pericol grav şi imediat.
 5. Ordin despre stabilirea atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrători;
 6. Ordin despre numirea specialistului privind protecția muncii și stabilirea atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă pentru acesta.
 7. Ordin despre numirea conducătorilor locurilor de muncă și stabilirea atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă pentru aceștia.
 8. Ordin despre numirea persoanelor responsabile privind acordarea primului ajutor medical și stabilirea atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă pentru aceștia;
 9. Ordin despre stabilirea necesarului de dotare cu echipament de protecție pentru angajați;
 10. Ordin despre evidența zonelor cu risc sporit, grav și specific;
 11. Ordine despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor;
 12. Ordine despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor la I grupă de electrosecuritate pentru personalul neelectrotehnic;
 13. Registre:
  1. Registrul de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindere;
  2. Registrul pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor;
  3. Registrul privind evidența instruirilor la apărare împotriva incendiilor la întreprindere;
  4. Registrul privind evidența instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
 14. Fişe personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru fiecare salariat;
 15. Certificate privind atestarea directorului în domeniul securității muncii;
 16. Certificate privind atestarea specialiștilor pe protecția muncii (persoanei desemnate);
 17. Certificate privind atestarea conducătorilor locurilor de muncă.

Prestăm servicii de elaborare a setului de acte pentru întreprinderile din domeniul agriculturii.

Preț serviciului este stabilit de la 3000 lei.

Prețul serviciilor de elaborare a documentelor obligatorii, NU INCLUDE atestarea directorilor și specialiștilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Cursuri privind atestarea persoanelor în domeniul securității și sănătății în muncă puteți urma la Î.S. Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de muncă.

Abonați-vă la anunțurile privind cursurile de securitate a muncii.
Introduceți adresa de email


Abonați-va la anunțuri privind protecția muncii pe Viber.
Scanati imaginea de mai jos

Distribuie această pagină pe:


Date de contact:

"ACTIVITĂȚI SSM" SRL

Anatolii Gavrilțo-Specialist Securitate și Sănătate în Muncă

mob: 068307760;

mob: 079988185;

mob: 068624410;

mob: 060600998;

e-mail: protectiamuncii18@gmail.com

site: www.protectiamuncii.name

blog: www.serviciiprotectiamuncii.md

Protecția Muncii pe Viber

Potectia Muncii pe WhatsApp