PROTECTIA MUNCII IN MOLDOVA - SERVICII PROTECTIA MUNCII

servicii protectia muncii-068307760

SERVICIILE DE PROTECȚIA MUNCII
PRESTATE DE CĂTRE "ACTIVITĂȚI SSM" SRL

Denumirea serviciului Preț serviciu /
Cont de plată
Pachetul de documente obligatorii privind protecția muncii la întreprindere 2500 lei / întreprindere
Cont se emite individual după semnarea contractului
Cursuri de protecție a muncii de nivelul 1, obligatorii pentru directori și conducători ai locurilor de muncă, șefi de secții, șefi de departamente, șefi de echipe, diriginți de șantier, șefi de brigadă, etc. 600 lei / pers.
Descarcă cont
Cursuri de protecție a muncii de nivelul 2 obligatoriu la întreprinderi 1100 lei / pers.
Descarcă cont
Seminar privind protecția datelor cu caracter personal 600 lei/ pers.
Seminar privind legislația muncii 600 lei / pers.
Descarcă cont
Curs acordarea primului ajutor medical accidentaților la locul de muncă 600 lei / pers.
Descarcă cont
Audit protecția muncii la întreprindere (auditul documentelor și a respectării de către director a cerințelor de securitate și sănătate în muncă la întreprindere) 1500 lei / întreprindere
Descarcă cont
Solicitare instruire privind protecția muncii 1000 lei / instruire
Descarcă cont
Registre privind:
  1. înregistrarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă;
  2. evidența instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor;
  3. evidența instruirilor privind securitatea electrică (I grupă de electrosecuritate);
  4. evidența accidentelor de muncă;
  5. evidența ordinelor de securitate și sănătate în muncă;
20 lei / buc
Descarcă cont
Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă 5 lei / buc.
Descarcă cont
Elaborarea instrucțiunilor de protecție a muncii pentru funcții, lucrări, activități, echipamente, etc. 50 lei / buc.
Descarcă cont
Examenul medical pentru angajați Pretul se stabilește individual/
Cont se emite individual după semnarea contractului
Evaluarea riscurilor la întreprindere Pretul se stabilește individual/
Cont se emite individual după semnarea contractului

Abonați-vă la anunțurile privind cursurile de securitate a muncii.
Introduceți adresa de email

Distribuie această pagină pe:


Date de contact:

"ACTIVITĂȚI SSM" SRL

Anatolii Gavrilțo-Specialist Securitate și Sănătate în Muncă

mob: 068307760;

mob: 079988185;

mob: 068624410;

mob: 060600998;

e-mail: protectiamuncii18@gmail.com

site: www.protectiamuncii.name

blog: www.serviciiprotectiamuncii.md

Protecția Muncii pe Viber

Potectia Muncii pe WhatsApp